Heart Rotterdam

Het Nederland van de 21ste eeuw. Één van onze grootste uitdagingen is het creëren en behouden van een goede en passende leefomgeving voor alle inwoners van ons land. De noodzaak van voldoende betaalbare huizen uit zich in de provincie Zuid-Holland extra sterk. Hier moet net geen derde van de geplande één miljoen nieuwe woningen vóór 2050 uit de grond gestampt worden. Snel, slim en toekomstbestendig. Want onze samenleving blijft veranderen en onze natuur heeft evenveel recht op een passende leefruimte.

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland
Jaar 2020 – 2021
Producten Conceptontwikkeling, Long copy, Short copy, (Eind)Redactie, BeeldredactieArt-direction, Grafisch ontwerp, Regie, Media-planning & campagne, Projectmanagement

Gelukkig zijn er voldoende plannen om aan de urgentie te kunnen beantwoorden. De taak die de komende tien jaar voor ons ligt, is het uitvoeren van die plannen. En daar wringt de schoen, want er loert vertraging uit alle bekende en onbekende hoeken. Vertraging die kan worden tegengegaan door in gesprek te blijven, samen te werken en te innoveren. Met dat in het achterhoofd heeft de Provincie Zuid-Holland de ‘Zuid-Hollandse Woningbouw agenda’ in het leven geroepen.

De Zuid-Hollandse Woningbouw agenda is een regelmatig bijgewerkt document dat langs drie actielijnen alle woningbouwprofessionals in Zuid-Holland op de hoogte houdt over wat er waar om welke reden gebouwd wordt. Nieuwe woonvormen, innovatieve manieren van bouwen, integrale benaderingen van hoe woonwijken kunnen functioneren, de inzet van de provincie en alles daartussen in. Dit gelardeerd met overzichtelijke infographics, links naar achtergrond informatie en prikkelend audio en videomateriaal.

HEART tekende voor de ontwikkeling , tekst- en beeldredactie en vormgeving van de agenda. Daarnaast stond HEART aan de basis van een twaalftal interviews met bouwprofessionals. Deze interviews zijn in zeven videos verwerkt (regie HEART) om tijdens de lanceercampagne aandacht op de agenda te vestigen. Deze campagne werd vergezeld door inzet van (betaalde en onbetaalde) posts op Linkedin en Twitter. Dit deel van de campagne werd volledig door HEART ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd.

Terug naar ons werk